Birlikte Güçlüyüz

MUDEM Birlikte Güçlüyüz Projesi, yerli ve mülteci genç nüfus arasında, birbirini gerçekten görmeye ve anlamaya dayalı bir iletişimin kurulması amacıyla, kültürler arası  sosyal uyum sürecine katkıda bulunmak için faaliyete geçirilmiştir. Bu amaçla, Türkiyeli ve Suriyeli gençlerin hedef gruplar için birlikte projeler geliştirmelerini ve bu süreçte birbirleri ile doğrudan temas etmelerinin önünü açmayı hedeflemektedir. Proje, bunun yanı sıra gönüllülüğün, gençler arasında yaygınlaştırılması ve gençlerin etkinlik yönetimi açısından organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesini de amaçlamaktadır.

 

Proje, farklı yetenek ve becerilere sahip Türkiyeli ve Suriyeli genç gönüllülere ulaşmayı ve onları, yaratıcı fikirlerini projelere dönüştürebilmeleri için cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır. Kültürler arası öğrenme, çatışma yönetimi, grup çalışması, proje taslağı ile bütçesinin nasıl hazırlanacağı ve projelerin nasıl yürütüleceğine dair üç gün süren çalıştayların ardından gönüllüler; kültürel, sosyal, sanat ve spor gibi alanlarda aktivitelerini tasarlamakta ve kendilerine verilen bütçe ile herhangi bir finansal kaygı duymadan özgürce projelerini gerçekleştirme imkanına sahip olmaktadır. Proje kapsamında, aktiviteleri hazırlamak ve yürütmek için Türkiyeli ve Suriyeli gençler arasından seçilmiş yüz gönüllüye ve bu projelere doğrudan katılım sağlayacak yaşları 4-30 aralığında olan Türkiyeli ve Suriyeli çocuk ve genç yararlanıcılara ulaşılması hedeflenmektedir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.