İhale ve Satın Alma Politikası

MUDEM gerçekleştirdiği mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinde; şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve gizliliği esas olarak kabul etmiştir ve her türlü mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma aktivitelerini, bilinen ve genel kabul görmüş satın alma esaslarına dayalı standart ilkeler doğrultusunda yürütmektedir.