انجمن حمايت از پناهندگان(مودم)

انجمن حمايت از پناهندگان(مودم) در سال ۲.۱۴ در آنکارا شکل گرفت و در داخل و خارج کشور به فعالیت پرداخت. هدف این انجمن کمک به رفع مشکلات کسانی است که مجبور به مهاجرت شده اند.

مودم از ابتدا فعالیت خود را با ایجاد مراکز بسیاری در داخل ترکیه و نمایندگی های درخارج ترکیه (ایرلند و دوبلین) برای دسترسی به حقوق و خدمات پناهجویان آغاز کرد. از فعالیت‌ها ی مودم میتوان به ارائه کمک های اجتماعی و حقوقی ، حمایت روانی اجتماعی، سازماندهی فعالیت های مختلف برای ایجاد هماهنگی اجتماعی اشاره نمود.

هدف مودم، ایجاد انسجام اجتماعی بین پناهندگان و جامعه میزبان و همچنین توسعه همدلی، گفتگو وایجاد فضای زندگی سالم و مثبت برای گروه های حساس است.

مودم با تمام گروه های پناهجویان، بدون تبعیض قائل شدن به واسطه زبان، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی و یا عقاید سیاسی کار می کند.

مودم فعالیت های خود را با همکاری وکلا ، متخصصان حفاظت ، مترجمین ، روانشناسان ، مربیان سلامت ، مددکاران اجتماعی ، مددکار میدانی ، متخصصان پذیرش ، متخصصان معلولین ، در تیم های سیار ادامه می دهد. تیم های متخصص مودم، با همکاری مقامات محلی و سایر سازمان های غیر دولتی به دنبال تسهیل دسترسی به حقوق و خدمات برای پناهجویان است.

به علاوه مودم به هدف افزایش آگاهی اجتماعی از شرایط پناهجویان، تقویت همکاری و ارتباط بین سازمان های غیر دولتی و نهادهای دولتی که در این حوزه فعالیت می کنند برنامه هایی مانند جلسات و کنفرانس ها را سازماندهی میکند و پشتیبان مطالعات پژوهشی است.

رؤيتنا

مودم , تتخيل عالماً لا تتم فيه الهجرة إلا بإرادة حرة من الناس