پشتیبانی پیشرفته از پناهندگان سوری و عراقی تحت تأثیر بحران در ترکیه

در محدوده این پروژه که توسط اتحادیه اروپا تأمین می شود ، برنامه ریزی شده است که یک مرکز زندگی…

فضاهای امن برای زنان و دختران

پروژه فضا‌های امن با برخورداری از حمایت مالی اداره کل حفاظت مدنی و کمک های بشردوستانه اروپا (ECHO) و با…

مرکز فرهنگی صلح و هنر غازی عنتپ

مرکز صلح و هنر در ۲۰۱۵ در یک عمارت در غازی عنتپ آغاز به فعالیت کرد. که منعکس کننده بافت…

مرکز پشتیبانی آموزش ازمیر

ازمیر مرکز پشتیبانی آموزشی عملیات خود را در ازمیر در اکتبر ۲.۱۶ با بودجه توسط Expertice France آغاز کرده است.…

با هم قوی هستیم

پروژه  با هم قوی هستیم با حمایت مالی از سازمان بین المللی همکاری آلمان انجام شده  برای کمک به فرایند…

ابتکار به اشتراک گذاری جوان

این پروژه به اشتراک گذاری جوان با حمایت کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) ازصندوق جوانان ابتکار ۲۰۱۷ …