Sürdürülebilir Yaşam Merkezi Projesi

Proje kapsamında, İzmir ve çevresinde yaşayan engelli, savunmasız ve hassas gruplarda yer alan sığınmacı, göçmen, mülteci ve uluslararası koruma talep eden bireylerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik destek verilmiştir.

Engelli ya da savunmasız bireylerin özel ihtiyaçlarının iletişim temelli saha
çalışmaları ve ofis içi hizmetler aracılığıyla engelli uzmanları ve saha çalışanları ile tespit edilerek gerekli görülen danışmanlık hizmeti danışanlara sağlanmıştır. Psikologlar ve sağlık eğitmenleri gözetiminde ihtiyaç duyulan psiko-sosyal destek sağlanmış ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda yönlendirme ve vaka yönetimleri gerçekleştirilmiştir.