Birlikte Güçlüyüz

GIZ (Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu) finansal desteği ile yürütülen MUDEM Birlikte Güçlüyüz Projesi, yerli ve mülteci genç nüfus arasında, birbirini anlamaya dayalı bir iletişimin kurulması amacıyla, kültürler arası sosyal uyum sürecine katkıda bulunmak için faaliyete geçirilmiştir. Bu amaçla, Türk ve Suriyeli gençlerin hedef gruplar için birlikte projeler geliştirmelerini ve bu süreçte birbirleri ile doğrudan temas etmelerinin önünü açmayı hedeflenmiştir. Proje, bunun yanı sıra gönüllülüğün, gençler arasında yaygınlaştırılması ve gençlerin etkinlik yönetimi açısından organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesini de amaçlanmıştır.

Kültürler arası öğrenme, çatışma yönetimi, grup çalışması, proje taslağı ile bütçesinin nasıl hazırlanacağı ve projelerin nasıl yürütüleceğine dair üç gün süren çalıştayların ardından gönüllüler; kültür, sanat ve spor gibi alanlarda aktiviteler tasarlanmış, kendilerine verilen bütçe ile herhangi bir finansal kaygı duymadan özgürce projelerini gerçekleştirme imkânına sahip olmuşlardır. Proje kapsamında, aktiviteleri hazırlamak ve yürütmek için Türk ve Suriyeli gençler arasından seçilmiş gönüllere ve bu projelere doğrudan katılım sağlayan 50.000 Türk ve Suriyeli çocuk ve genç yararlanıcıya ulaşılmıştır.