Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar

Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alan Projesi, MUDEM, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) finansal desteği çerçevesinde, yerleşik olan Suriye ve diğer ülkelerden gelen sığınmacı kadınlar ile kız çocuklarına güvenli alanlar sağlanmış ve sağlık danışmanlığı hizmeti sunulmuştur.

Bu amaçla, İstanbul Zeytinburnu, Bursa Osmangazi ve İzmir Bornova’da Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri kurulmuş ve bu merkezlerde cinsel sağlık, üreme sağlığı, bireysel danışmanlık ve grup eğitimleri sağlanmıştır. Merkezlerde ayrıca toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili farkındalık geliştirici faaliyetler, şiddete uğrayan kadınlar için psiko-sosyal destek, şiddeti önlemek için kadınları güçlendirici çalışmalar yapılmıştır. Anneleriyle birlikte gelen çocukların katılabileceği etkinlikler de organize edilmiş ve UNFPA tarafından sağlanan yardım kitleri dağıtılmıştır. Bu aktiviteler merkezlerimizde aktif olarak çalışmakta olan, psikologlarımız, sağlık eğitmenlerimiz, sosyal çalışmacılarımız ve sağlık aracılarımız tarafından yürütülmüştür.