İK POLİTİKAMIZ

MUDEM, alanında nitelikli çalışanlar istihdam etmeye özen göstermekte ve çalışanların mevcut özelliklerini ve yetkinlik alanlarını geliştirme üzerine kurulu bir insan kaynakları politikası gütmektedir.

İŞ FIRSATLARI

Derneğimiz, saha ofisleri için bu alanda çalışmak ve uzmanlaşmak isteyen psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular, eğitimciler, sağlıkçıları istihdam ederken, Ankara’daki merkez ofisinde yukarıda adı geçen uzmanlık alanlarının yanında idari işlerin ve projelerin koordinasyonunu sağlayan profesyonellerle çalışmaktadır.