MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ

Mülteci Destek Derneği bir yılda Türkiye’deki 100 bin mülteciye ulaştı

Tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Mülteci Destek Derneği (MUDEM), 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle yüz bin mülteciye ulaştı. Mülteciler için sosyal, psikolojik ve yasal danışmanlık faaliyetleri yürüten MUDEM, bir yılda düzenlediği 40 binin üstündeki etkinlik ile de bi  nlerce mültecinin hayatına dokundu.

100 bin hayata dokundu

MUDEM, mültecilerin sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaya, faydalanıcıları için kişisel gelişim ve sosyal uyum faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Ellerinde olmayan sebeplerden dolayı Türkiye’ye sığınmak durumunda kalan mülteciler ile dayanışmaya yönelik faaliyetler yürüten MUDEM, 2018 yılında 100 bin üzerinde mülteciye ulaştı.

40 binin üzerinde etkinlik

Ülke genelinde 22 ildeki operasyonu ve uzman çalışanlardan oluşan kadroları ile faydalanıcılarına destek faaliyetleri sunan MUDEM, 2018 yılsonu verilerine göre binlerce mültecinin hayatına dokundu. Bu verilere göre merkezlerde, 19 bin 917 kişi sosyal, 17 bin 316 kişi sağlık, 12 bin 808 mülteci ise yasal danışmanlık hizmetlerinden faydalandı. Danışmanlık faaliyetlerinden faydalanan, etkinliklere katılan binlerce faydalanıcı sorunlarını anlattı, gerekli danışmanlık hizmetlerini alarak sorunlarına çözüm buldu. Birçok faydalanıcı kendini kişisel ve sosyal gelişim faaliyetleri sayesinde geliştirdi ve hayatlarında fark yarattı. Özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlılardan oluşan dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalara öncelik veren MUDEM, sosyal uyum ve farkındalık artırıcı faaliyetler başta olmak üzere bir yılda 40 binin üstünde etkinlik düzenledi. Gerçekleştirdiği kişisel gelişim, sosyal uyum ve kültürel etkinliklerle ise 35 binin üzerinde mülteciye ulaştı. Düzenlenen kültürel etkinlik, festival ve konser gibi aktivitelerle yerli ve mülteci nüfusu bir araya getirerek kaynaştıran MUDEM, sosyal uyumu artıran birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Saha çalışanları ile merkezlere erişim şansı kısıtlı olan mültecilere ulaşan MUDEM, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının izni ve koordinasyonu ile 4 bine yakın ev ziyareti gerçekleştirdi, desteğe ihtiyacı olan mültecilere yerinde ulaştı.

Artan mülteci ve göç sorununa yönelik farkındalık

Dünyada çatışma ve şiddet olaylarının hızla artmasına bağlı olarak savaş, ayrımcılık gibi nedenlerle ülkesini terk etmek durumunda kalan mültecilerin sayısındaki artışa dikkat çeken MUDEM,  yıl boyunca mülteci ve göç konularında farkındalık artırıcı konferans ve etkinlikler düzenleyerek sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmeye de katkıda bulundu.

2018 yılındaki çalışmalarımız, ilgili kamu kurumlarımız, ortaklarımız, bağışçılarımız ve en önemlisi bizden güvenlerini esirgemeyen yararlanıcılarımız olmasaydı bu noktaya gelemezdi. İyi ki varsınız!