Mülteci Destek Derneği (MUDEM),

Mülteci Destek Derneği (MUDEM), zorla yerinden edilen kişilerin sorunlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler yürütmek için 2014 yılında Ankara’da kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana sığınmacıların hak ve hizmetlere erişmeleri konusunda sosyal ve hukuki destek veren, psiko-sosyal destek sağlayan, uyum tesisi için çeşitli faaliyetler düzenleyen MUDEM, ülkemizin çok farklı yerlerindeki merkezleri ve yurt dışında İrlanda-Dublin’deki temsilciliği ile çalışmalarını sürdürmektedir.

MUDEM, toplum içinde sosyal uyumu oluşturarak mülteci ve ev sahibi topluluk arasında empati ve diyalog geliştirmeyi hedeflemektedir. Hassas gruplar için güvenli ve olumlu koşullara sahip bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

MUDEM, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin tüm sığınmacı gruplar ile çalışmalar yürütmektedir.

MUDEM, faaliyetlerini avukatlar, koruma uzmanları, tercümanlar, psikologlar, sağlık eğitmenleri, sosyal çalışmacılar, saha çalışanları, uyum uzmanları, engelli uzmanları, mobil saha ekipleri ile sürdürmektedir. Alanında uzman ekipleriyle MUDEM, yerel otoriteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya çalışmaktadır.

MUDEM, ayrıca sığınmacılara ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirmek amacıyla toplantılar ve konferanslar gibi faaliyetler düzenlemekte, araştırma çalışması yürütmekte ve alanda yapılan çalışmalara destek vermektedir.

VİZYONUMUZ 

MUDEM, göçün kişilerin özgür iradesi ile gerçekleşen bir eylem olduğu bir dünya hayal eder.