Mülteci Destek Derneği MUDEM MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ için ihale koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı, istekli firmaları kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

İHALE ADI: MUDEM MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIMI
ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ

İHALE NO: RSC/MUDEM/2021.07.001/RFP

TEKLİF TESLİMİ İÇİN SON TARİH VE SAAT: 26/08/2021 – SAAT 17:00

TEKLİF TESLİM ADRESİ: ÇANKAYA MAH. ÜSKÜP CADDESİ NO: 24/7- 8 ÇANKAYA/ANKARA

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası, [email protected] adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi ve saatine kadar, yukarıda belirtilen teklif teslim adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.