2020 yılı boyunca yaptığımız çalışmaları içeren, yararlanıcılarımızın geri bildirimleriyle bilimsel olarak ölçtüğümüz Sosyal Etki Raporu’muzu inceleyebilirsiniz.

2019 yılı boyunca yaptığımız çalışmaları içeren, yararlanıcılarımızın geri bildirimleriyle bilimsel olarak ölçtüğümüz Sosyal Etki Raporu’muzu inceleyebilirsiniz.

MUDEM olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışan hakları, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele konularındaki on ilkeyi desteklediğimizi beyan eder ve bu doğrultuda hazırladığımız “Sorumluluk Bildirimi”mizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

Ülke sathında 400’e yakın haneyi ve yaklaşık olarak 2000 kişiyi kapsayan bu çalışmamızda, Türkiye’deki mültecilerin sağlık, eğitim, geçim kaynaklarına ve temel ihtiyaçlara erişim ve sosyal uyum gibi konulardaki durumunu analiz ettik.